จองตั๋วโดยสาร


ขั้นตอน : 1.เลือกการเดินทาง 2.จองตั๋วโดยสาร 3.โอนเงินค่าโดยสาร 4.อัพโหลดสลิปการโอนเงิน 5.รอรับการยืนยันตั๋วโดยสาร 6.รับตั๋วโดยสารที่สถานีรถก่อนเวลาเดินทาง แนะนำการจองตั๋วออนไลน์
* บริษัทจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนจองตั๋วโดยสารออนไลน์ หรือตรวจสอบการจองตั๋วได้ที่เว็บไซต์ *
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกซื้อตั๋วออนไลน์ ส่วนลดค่าโดยสาร 5 เปอร์เซนต์ ทุกที่นั่ง สมัครสมาชิก ฟรีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สอบถามตารางเดินรถ (เวลา 06.00 -15.00 น.) 045-285833

อุบลฯ (สำนักงาน) 095-6136117, 081-8785867
อุบลฯ (บขส) 045-313297, 045-311820
เขื่องใน 082-1255590
ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว) 086-9394030
ยโสธร 045-712169
ขอนแก่น (3) 043-471586, 087-9537575
อุดรฯ 042-110147
หนองคาย 062-6493963
ศรีสะเกษ 081-8215997
เสลภูมิ 081-2622718
ร้อยเอ็ด 089-8420265
มหาสารคาม 097-9694359
เงื่อนไขการซื้อตั๋วออนไลน์และเดินทาง
1. จองตั๋วออนไลน์ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนวันเวลาเดินทาง
2. ชำระเงินค่าโดยสาร(จองตั๋วออนไลน์) ภายใน 30 นาที หลังการจองตั๋วออนไลน์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่. 118-1-045-589 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัทสงวนชัยอุบลเดินรถ เท่านั้น
3. แจ้งการโอนเงินโดยการอัพโหลดสลิปโอนเงินที่เว็บไชต์ แจ้งการโอนเงิน
4. บริษัทจะทำการยืนยันการจองตั๋วโดยสารออนไลน์ หลังได้รับแจ้งการโอนเงิน ในระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 ของทุกวัน
5. รับตํ๋วโดยสาร(จองตั๋วออนไลน์) ได้ ณ ที่จำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ก่อนขึ้นรถโดยสาร โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
6. กรุณาแสดงตัวก่อนรถออก 20 นาที
7. นำสัมภาระติดตัวได้ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก.
8. บริษัทรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝากและติดป้าย วงเงินไม่เกิน 500 บาท สัมภาระติดตัวผู้โดยสารหรือเก็บไว้บนชั้นวางของสูญหายทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
9. การเลื่อนเดินทาง(ตั๋วออนไลน์) ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง ติดต่อเบอร์โทร 095-6136117 ในระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 และบริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นกรณีไป
10. การยกเลิกตั๋วและขอคืนเงินค่าโดยสาร(ตั๋วออนไลน์) ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง ติดต่อเบอร์โทร 095-6136117 ในระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 ในกรณีนี้บริษัทหักค่าตั๋ว 30% ของราคาค่าโดยสาร
11. บริษัทสงวนสิทธิ์การจองตั๋วโดยสารออนไลน์เฉพาะเที่ยวรถที่บริษัทกำหนด และการขึ้นลงที่สถานีต้นทาง-ปลายทาง เท่านั้น
12. ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถโดยสาร ก่อนเวลาเดินทาง 20 นาทีCopyright©สงวนชัยอุบลเดินรถ จำกัด