ตารางเดินรถโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกซื้อตั๋วออนไลน์ ส่วนลดค่าโดยสาร 5 เปอร์เซนต์ ทุกที่นั่ง สมัครสมาชิก ฟรี


แนะนำใช้ Google Chrome

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สอบถามตารางเดินรถ (เวลา 06.00 -15.00 น.) 045-285833

อุบลฯ (สำนักงาน) 095-6136117 081-8785867
อุบลฯ (บขส) 045-313297 045-311820
เขื่องใน 082-1255590
ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว) 086-9394030
ยโสธร 045-712169
ขอนแก่น (3) 043-471586, 087-9537575
อุดรฯ 042-110147
หนองคาย 062-6493963
ศรีสะเกษ 081-8215997
เสลภูมิ 081-2622718
ร้อยเอ็ด 089-8420265
มหาสารคาม 097-9694359
เงื่อนไขการซื้อตั๋วออนไลน์และเดินทาง
1. จองตั๋วออนไลน์ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนวันเวลาเดินทาง
2. ชำระเงินค่าโดยสาร(จองตั๋วออนไลน์) ภายใน 30 นาที หลังการจองตั๋วออนไลน์
3. ชำระเงินค่าโดยสาร(จองตั๋วออนไลน์)โดยการโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่. 118-1-045-589 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัทสงวนชัยอุบลเดินรถ
4. แจ้งการโอนเงินโดยการอัพโหลดสลิปโอนเงินที่เว็บไชต์ แจ้งการโอนเงิน
5. บริษัทจะทำการยืนยันการจองตั๋วโดยสารออนไลน์ หลังได้รับแจ้งการโอนเงิน ในระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 ของทุกวัน
6. รับตํ๋วโดยสาร(จองตั๋วออนไลน์) ได้ ณ ที่จำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ก่อนขึ้นรถโดยสาร โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
7. กรุณาแสดงตัวก่อนรถออก 20 นาที
8. นำสัมภาระติดตัวได้ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก.
9. บริษัทรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝากและติดป้าย วงเงินไม่เกิน 500 บาท สัมภาระติดตัวผู้โดยสารหรือเก็บไว้บนชั้นวางของสูญหายทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
10. การเลื่อนเดินทาง(ตั๋วออนไลน์) ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง ติดต่อเบอร์โทร 095-6136117 และบริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นกรณีไป
11. บริษัทสงวนสิทธิ์การจองตั๋วโดยสารออนไลน์เฉพาะเที่ยวรถที่บริษัทกำหนด และการขึ้นลงที่สถานีต้นทาง-ปลายทาง เท่านั้น
12. ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถโดยสาร ก่อนเวลาเดินทาง 20 นาที (กรณีมีที่นั่งว่าง)


Copyright©สงวนชัยอุบลเดินรถ จำกัด